0

Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ Be Creator ("นโยบาย")
เป้าหมายของ Be Creator คือเพื่อเชื่อมต่อ influencer blogger หรือผู้ให้บริการในการโปรโมต โฆษณา หรือทำหน้าที่เป็นผู้ริวิว ให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการ กับลูกค้า  ทั้งนี้ท่ามกลางภารกิจนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะโปร่งใสเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่านวิธีใช้งาน และผู้ที่จะแบ่งปันข้อมูล
ที่ Be Creator  เราเคารพและรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของท่านและเป็นความรับผิดชอบของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด และจะรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาความลับที่เข้มงวดที่สุดโดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ส่งโดยท่านผ่านทางแพลตฟอร์มBe Creator เรามีหน้าที่และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ใช้บังคับใช้กับเรา
บทนำ
เพื่อการให้บริการของเราแก่ท่านและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน เราอาจรวบรวมและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจัดการ ดำเนินการใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ 
เป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านควรจะศึกษานโยบายนี้พร้อมกับการแจ้งและประกาศอื่นที่มีการแจ้งเป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านได้รับทราบวิธีการและเหตุผลในการรวบรวม การใช้ การดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางในอุตสาหกรรมและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการภายในนโยบายนี้ในอนาคตจะได้รับการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราและ/หรือโดยการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสม

เมื่อมีการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเราการเข้าร่วมใช้บริการของเรารวมถึงเมื่อมีการลงทะเบียนเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง จะถือว่าท่าน
 
(ก) ยินยอมให้ Be Creator  รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
(ข) ยินยอมให้ Be Creator เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการหรือตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกของ Be Creator และ/หรือ (ไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

หากท่านยังคงใช้บริการของเราต่อเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการต่างๆอย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการในนโยบายนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้เป็นประจำ
ท่านรับทราบและตกลงว่า(i)เมื่อมีการเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงใดๆเวอร์ชั่นที่อัปเดตจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าทั้งหมดของนโยบายนี้โดยมีผลโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและ(ii)ข้อมูลทั้งหมดของท่านที่รวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา(รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว) จะได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดของนโยบายเวอร์ชันล่าสุดที่พบในแพลตฟอร์ม หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ ท่านไม่ควรใช้แพลตฟอร์มนี้ 

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือหากท่านมีข้อติชมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ หรือการจัดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่:
บริษัท บี ครีเอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อ้างถึง : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่สำนักงาน:  148/11 ซอย เอกชัย76 แยก 2-5 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : 064-551-9885
หรือ                                                 
อีเมล:  [email protected]
อีเมลและ/หรืจดหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าท่านต้องการสอบถามร้องขอหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในหัวข้ออีเมลเพื่อความชัดเจนในการติดต่อ เราจะดำเนินการตามการสอบถาม ร้องขอ หรือร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเร็วและเป็นไปอย่างยุติธรรม


เพื่อความเข้าใจในนโยบายนี้ คำศัพท์ที่ใช้ในนโยบายนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
“กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบแพลตฟอร์มของBe Creaor และผู้ใช้งานแพลตฟอร์ต หรือ แอปพลิเคชั่น ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพะราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562และข้อกฎหมายและข้อกำหนดย่อยที่อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว
“บัญชี” หมายถึง บัญชีที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเราซึ่งท่านได้รับมาเพื่อเข้าถึงบริการของเรา
"แอพลิเคชั่น" หรือ “แอพ” หมายถึง แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ หรือแอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถืออื่นๆ ที่Be Creator เป็นเจ้าของที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Application Stores สำหรับอุปกรณ์ในระบบ iOS และ Play Store สำหรับอุปกรณ์ในระบบ Android หรือผู้ให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลส่วนบุคคล”  ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาตามที่ระบุไว้ในพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ใช้บังคับในประเทศไทยและรวมถึงกฏหมายอื่นๆ
แพลตฟอร์ม" หมายถึง รวมถึง ระบบ แอปพลิเคชั่น และเว็บไซต์ของBe Creator และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่เราอาจเป็นเจ้าของหรือดำเนินการเป็นครั้งคราว
“สื่อโซเชียล" หมายถึง หน้าและบัญชีโซเชียลมีเดียของสื่อโซเชียลอื่นๆเช่น อินสตราแกรม(Instagram),เฟสบุ๊ค (Facebook),ทวิตเตอร์ (Twitter), พินเทอเรส(Pinterest)และ กูเกิ้ล+(Google+)ของบุคคลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงผ่านการเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มของBe Creator 
“ผู้ซื้อ” หรือ "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ได้ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม Be Creator ซื้อบริการของท่าน ผ่านแพลตฟอร์มBe Creator ภายใต้ข้อกำหนดนี้ “ผู้ซื้อ” หมายความว่า ผู้ซื้อทั้งหมด 
“ผู้ให้บริการ”  หรือ “ท่าน”  หมายถึง   บุคคลที่ได้ลงทะเบียนกับBe Creator ผ่าน แพล็ตฟอร์ม และยอมรับที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงประวัติโซเชียลมีเดียแก่เรา (เช่น เฟสบุ๊ก หรือ อินสตาแกรม) ในการโปรโมตบนแพลตฟอร์มของBe Creator สำหรับการให้บริการของผู้ให้บริการแก่ลูกค้า คำว่า "ผู้ให้บริการ" อาจจะมีความหมายรวมถึงผู้ให้บริการทั้งหมด
 
"เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ของBe Creator สำหรับผู้ให้บริการ ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.becreator.co.th
"คำสั่งซื้อ" หมายถึง การยืนยันเจตนาในการสั่งซื้อบริการใดๆของผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ตของเราโดยอาจมีรายละเอียดในการตกลงเพิ่มเติมในสัญญาการให้บริการ สัญญาจ้าง หรือเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการแล้วแต่กรณี   
 
“ข้อกำหนดในการให้บริการ" หมายถึงข้ อกำหนดและเงื่อนไขของบริการของ Be Creator 
“ข้อกำหนดการใช้งาน” หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานแพลตฟอร์มของ Be Creator 
“บริการของเรา” หมายถึง บริการ ข้อมูล เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้ให้บริการและฟังก์ชั่นใด ๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งอาจให้บริการโดยบุคคลที่สามคำว่า "บริการของเรา" หมายถึงบริการของเราทั้งหมดโดยรวม
“ผลิตภัณฑ์” หมายถึง สินค้าหรือบริการใดๆของผู้ซื้อหรือลูกค้า
“บริการของผู้ให้บริการ” หรือ “บริการของท่าน” หมายถึง แพคเกจการให้บริการ บริการในการโปรโมต โฆษณา หรือทำหน้าที่เป็นผู้รีวิว ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีการประกาศและโปรโมตบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการอื่นใดที่มีการตกลงในสัญญาการให้บริการ สัญญาจ้าง หรือเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการเพิ่มเติมระหว่างผู้ซื้อและผู้ให้บริการแล้วแต่กรณี              
“เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการ” หมายถึง รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆในการให้บริการของผู้ให้บริการแต่ละบริการของแต่ละท่านที่มีการระบุไว้ในแพคเกจการให้บริการ และ/หรือ เงื่อนไขการให้บริการอื่นที่มีประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม 
 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม 
 

สำหรับผู้ซื้อหรือลูกค้า
ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน ท่านให้ข้อมูลกับเราเมื่อท่านลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันเกิด (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่ ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในโปรไฟล์ผู้ให้บริการของท่าน และรูปถ่ายหรือวิดีโอโปรไฟล์ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของท่านจากสื่อโซเชียลอื่นๆที่ท่านอนุญาตให้Be Creator เข้าถึง และ กิจกรรมหรือข้อมูลของท่านเชิงลึก(“ข้อมูลเชิงลึก")

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เมื่อท่านใช้บริการของเราท่านอาจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต  ข้อมูลช่องทางการชำระเงินหรือการรับชำระเงินของท่าน
ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ เราอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เช่น บัตรประชาชนหรือพาสฟอร์ต เลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต รวมถึง เลขประจำตัวผู้เสียอาการของท่าน ที่อยู่ และ วันเกิดที่ระบุบนบัตรประชาชนหรือพาสฟอร์ตของท่าน

เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ในการใช้บริการ เเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นและดูบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการกำหนดค่าที่ท่านดำเนินการ (เช่น ตัวเลือกภาษา) ภาพถ่าย ไฟล์เสียงและวิดีโอที่ท่านอัปโหลดหรือสร้าง ความคิดเห็น และสตรีมสดที่ท่านสร้างขึ้น (“เนื้อหาผู้ซื้อ”) เรารวบรวมเนื้อหาผู้ซื้อผ่านการโหลดล่วงหน้าในขณะที่สร้าง นำเข้า หรืออัปโหลด ไม่ว่าท่านจะเลือกบันทึกหรืออัปโหลดเนื้อหาผู้ซื้อนั้นหรือไม่ก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพและเสียงที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาผู้ซื้อของท่าน เช่น การระบุวัตถุและทิวทัศน์ที่ปรากฏ การมีอยู่และตำแหน่งภายในภาพที่เป็นลักษณะใบหน้าและร่างกายและท่านลักษณะ ลักษณะของเสียงและข้อความของคำที่พูดในเนื้อหาผู้ซื้อของท่าน 
เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน เช่น วิธีและเนื้อหาที่ท่านมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการ และปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาที่เราแสดงต่อท่าน โฆษณาที่ท่านดู วิดีโอที่ท่านดู และปัญหาที่พบ เนื้อหาที่ท่านชอบ เนื้อหาที่ท่านบันทึกใน 'รายการโปรดของฉัน' ผู้ให้บริการที่ท่านติดตามและมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน  และวิธีที่ท่านมีส่วนร่วมกับผู้ให้บริการซึ่งกันและกันนอกจากนี้ เรายังเห็บรวมรวบโดยสรุปความชอบของท่าน  รวมถึงความสนใจ เพศ และอายุของท่าน การตอบสนองต่อเนื้อหาที่ผู้ให้บริการอัปโหลด 
ข้อมูลของบุคคลที่สาม เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเกี่ยวกับผู้ติดต่อหรือเพื่อนของท่านหรือบุคคลที่สาม เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้การให้บริการของเรา
 
ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับเราจากบุคคลที่สามหรือผ่านการใช้งานบัญชีของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากท่านระบุบัญชีของท่านในสื่อโซเชียลอื่นๆหรือได้ให้อนุญาตในการเข้าถึงบัญชีสื่อโซเชียลอื่นๆของท่าน ท่านจะให้หรืออนุญาตให้ระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน โปรไฟล์สาธารณะ และข้อมูลที่เป็นไปได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสื่อโซเชียลดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน 
 เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจเสริมข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยบันทึกภายนอก หรือบุคคลที่สามอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการตลาดร่วมหรือตามคำขอของท่าน (เช่น หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบริการของบุคคลที่สาม) หากเรารวมข้อมูลที่เราได้รับจากผู้อื่นเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านบริการ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
ในทางกลับกันบุคคลภายนอกอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่เรา หากเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่รวบรวมผ่านบริการของเรา เราจะยังคงปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันนั้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
ข้อมูลทางเทคนิคที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน ยูสเซอร์เอเย่นต์ (user agent) ผู้ให้บริการมือถือ การตั้งค่าเขตเวลา ตัวระบุเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา รุ่นของอุปกรณ์ของท่าน ระบบอุปกรณ์ ประเภทเครือข่าย รหัสอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ และระบบปฏิบัติการ ชื่อและประเภทของแอปและไฟล์ของท่าน รูปแบบหรือจังหวะการกดแป้นพิมพ์ สถานะแบตเตอรี่ การตั้งค่าเสียง และอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์ เราจะสามารถใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านในการระบุกิจกรรมของท่านบนอุปกรณ์ต่างๆ เราอาจเชื่อมโยงท่านกับข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์ม
 
พิกัดตำแหน่ง เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดตำแหน่งโดยประมาณของท่าน รวมถึงข้อมูลพิกัดตำแหน่งตามซิมการ์ดและ/หรือที่อยู่ IP ของท่าน หากได้รับอนุญาตจากท่าน เราอาจรวบรวมข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่แม่นยำ (เช่น GPS)

ประวัติหรือรายงานการทำงานและมุมมองการทำงาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของผู้ซื้อสำหรับผู้ให้บริการ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับงานในโครงการเฉพาะ หากผู้ซื้อเปิดใช้งาน ประวัติการทำงาน (Work History/Summary) เราจะแบ่งปัน ประวัติการทำงาน (Work History/Summary) กับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เราแจ้งผู้ซื้อเมื่อเราเก็บข้อมูลสำหรับ ประวัติการทำงาน (Work History/Summary) และอนุญาตให้ ผู้ซื้อ บล็อกการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
 
รายชื่องานผ่านบริการของเรา หากท่านเลือกที่จะโพสต์รายการงานผ่านบริการในฐานะลูกค้า เนื้อหาของรายการดังกล่าวจะสามารถดูได้แบบสาธารณะ เว้นแต่ท่านจะกำหนดให้รายชื่อสามารถดูได้ผ่านบริการเท่านั้นหรือเป็นแบบส่วนตัวโดยใช้การตั้งค่าที่มีอยู่บนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รายการงานรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น งบประมาณ ที่ตั้ง ประวัติของรายการงานโดยลูกค้า ชื่อของ ผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ทำงานให้กับลูกค้า คำติชมของลูกค้าและข้อมูลการให้คะแนน และระยะเวลาของการปฏิบัติงานของโครงการ
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์การใช้บริการ เรารวบรวมข้อเสนอแนะและประสบการณ์การใช้บริการของผู้ให้บริการ สาธารณะและส่วนตัวจากผู้ซื้อเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มของเรา โปรดทราบว่าข้อเสนอแนะสาธารณะใดๆ ที่ผู้ซื้อให้ไว้ผ่านบริการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ซื้อกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ หรือที่ผู้ให้บริการอื่นๆให้เกี่ยวกับตัวผู้ซื้อนั้นสามารถดูได้แบบสาธารณะผ่านทางบริการ เราอาจลบความคิดเห็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน ข้อเสนอแนะส่วนตัวใดๆ ที่ผู้ซื้อให้ผ่านบริการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ซื้อกับผู้ให้บริการคนอื่นๆ หรือที่ผู้ให้บริการรายอื่นให้เกี่ยวกับตัวผู้ซื้อ นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ซื้อและผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำถามของท่าน ปรับปรุงบริการและการทำงานของไซต์ของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และท่านสมบัติใหม่
 
 
สำหรับผู้ให้บริการ
ข้อมูลโปรไฟล์ของท่าน ท่านให้ข้อมูลกับเราเมื่อท่านลงทะเบียนกับแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันเกิด (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่ ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในโปรไฟล์ผู้ให้บริการของท่าน และรูปถ่ายหรือวิดีโอโปรไฟล์ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลของท่านจากสื่อโซเชียลอื่นๆที่ท่านอนุญาตให้Be Creator เข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เมื่อท่านใช้บริการของเราท่านอาจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร  บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรเครดิต  ข้อมูลช่องทางการชำระเงินหรือการรับชำระเงินของท่าน
ข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านได้ เราอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เช่น บัตรประชาชนหรือพาสฟอร์ต เลขที่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต รวมถึง เลขประจำตัวผู้เสียอาการของท่าน ที่อยู่ และ วันเกิดที่ระบุบนบัตรประชาชนหรือพาสฟอร์ตของท่าน
เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ในการใช้บริการ เเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นและดูบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการกำหนดค่าที่ท่านดำเนินการ (เช่น ตัวเลือกภาษา) ภาพถ่าย ไฟล์เสียงและวิดีโอที่ท่านอัปโหลดหรือสร้าง ความคิดเห็น และสตรีมสดที่ท่านสร้างขึ้น (“เนื้อหาผู้ให้บริการ”) เรารวบรวมเนื้อหาผู้ให้บริการผ่านการโหลดล่วงหน้าในขณะที่สร้าง นำเข้า หรืออัปโหลด ไม่ว่าท่านจะเลือกบันทึกหรืออัปโหลดเนื้อหาผู้ให้บริการนั้นหรือไม่ก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาพและเสียงที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาผู้ให้บริการของท่าน เช่น การระบุวัตถุและทิวทัศน์ที่ปรากฏ การมีอยู่และตำแหน่งภายในภาพที่เป็นลักษณะใบหน้าและร่างกายและท่านลักษณะ ลักษณะของเสียงและข้อความของคำที่พูดในเนื้อหาผู้ให้บริการของท่าน
เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน เช่น วิธีและเนื้อหาที่ท่านมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อหรือลูกค้า และปฏิสัมพันธ์ต่อเนื้อหาที่เราแสดงต่อท่าน โฆษณาที่ท่านดู วิดีโอที่ท่านดู และปัญหาที่พบ เนื้อหาที่ท่านชอบ เนื้อหาที่ท่านบันทึกใน 'รายการโปรดของฉัน' ผู้ซื้อที่ท่านติดตามและมีปฏิสัมพันธ์กับท่าน  และวิธีที่ท่านมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อซึ่งกันและกันนอกจากนี้ เรายังเห็บรวมรวบโดยสรุปความชอบของท่าน  รวมถึงความสนใจ เพศ และอายุของท่าน การตอบสนองต่อเนื้อหาที่ท่านอัปโหลด
ข้อมูลของบุคคลที่สาม เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเกี่ยวกับผู้ติดต่อหรือเพื่อนของท่านหรือบุคคลที่สาม เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ
 
ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับเราจากบุคคลที่สามหรือผ่านการใช้งานบัญชีของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หากท่านระบุบัญชีของท่านในสื่อโซเชียลอื่นๆหรือได้ให้อนุญาตในการเข้าถึงบัญชีสื่อโซเชียลอื่นๆของท่าน ท่านจะให้หรืออนุญาตให้ระบุชื่อผู้ใช้ของท่าน โปรไฟล์สาธารณะ และข้อมูลที่เป็นไปได้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของสื่อโซเชียลดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน
 เรายังอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เราอาจเสริมข้อมูลที่เรารวบรวมด้วยบันทึกภายนอก หรือบุคคลที่สามอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการตลาดร่วมหรือตามคำขอของท่าน (เช่น หากท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบริการของบุคคลที่สาม) หากเรารวมข้อมูลที่เราได้รับจากผู้อื่นเข้ากับข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านบริการ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
ในทางกลับกันบุคคลภายนอกอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านแก่เรา หากเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่รวบรวมผ่านบริการของเรา เราจะยังคงปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันนั้นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 
ข้อมูลทางเทคนิคที่เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เช่น ที่อยู่ IP ของท่าน ยูสเซอร์เอเย่นต์ (user agent) ผู้ให้บริการมือถือ การตั้งค่าเขตเวลา ตัวระบุเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา รุ่นของอุปกรณ์ของท่าน ระบบอุปกรณ์ ประเภทเครือข่าย รหัสอุปกรณ์ ความละเอียดหน้าจอ และระบบปฏิบัติการ ชื่อและประเภทของแอปและไฟล์ของท่าน รูปแบบหรือจังหวะการกดแป้นพิมพ์ สถานะแบตเตอรี่ การตั้งค่าเสียง และอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อ เมื่อท่านเข้าสู่ระบบจากหลายอุปกรณ์ เราจะสามารถใช้ข้อมูลโปรไฟล์ของท่านในการระบุกิจกรรมของท่านบนอุปกรณ์ต่างๆ เราอาจเชื่อมโยงท่านกับข้อมูลที่รวบรวมจากอุปกรณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ท่านใช้เพื่อเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์ม
 
พิกัดตำแหน่ง เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดตำแหน่งโดยประมาณของท่าน รวมถึงข้อมูลพิกัดตำแหน่งตามซิมการ์ดและ/หรือที่อยู่ IP ของท่าน หากได้รับอนุญาตจากท่าน เราอาจรวบรวมข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่แม่นยำ (เช่น GPS)

ประวัติหรือรายงานการทำงานและมุมมองการทำงาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานของ ผู้ให้บริการสำหรับลูกค้า รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับงานในโครงการเฉพาะ หากผู้ให้บริการเปิดใช้งาน ประวัติการทำงาน (Work History/Summary) เราจะแบ่งปัน ประวัติการทำงาน (Work History/Summary) กับลูกค้าและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้อง เราแจ้งผู้ให้บริการเมื่อเราเก็บข้อมูลสำหรับ ประวัติการทำงาน (Work History/Summary)  และอนุญาตให้ผู้ให้บริการบล็อกการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
 
ข้อความรับรอง  เราแสดงคำรับรองส่วนตัวของลูกค้าที่พึงพอใจในบริการของท่าน นอกเหนือจากการรับรองอื่นๆ ด้วยความยินยอมของท่าน เราอาจโพสต์คำรับรองของท่านที่ได้รับจากลูกค้าพร้อมกับชื่อของท่าน หากท่านต้องการอัปเดตหรือลบคำรับรองของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ www.becreator.co.th
ข้อเสนอแนะและประสบการณ์การใช้บริการ เรารวบรวมข้อเสนอแนะและประสบการณ์การใช้บริการของผู้ให้บริการ สาธารณะและส่วนตัวจากผู้ซื้อ เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มของเรา โปรดทราบว่าข้อเสนอแนะสาธารณะใดๆ ที่ผู้ซื้อให้ไว้ผ่านบริการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ซื้อต่อผู้ให้บริการ หรือที่ผู้ให้ลริการให้เกี่ยวกับตัวผู้ซื้อนั้นสามารถดูได้แบบสาธารณะผ่านทางบริการ เราอาจลบความคิดเห็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนดการใช้งาน ข้อเสนอแนะส่วนตัวใดๆ ที่ผู้ให้บริการหรือผู้ซื้อให้ผ่านบริการเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ให้บริการกับผู้ซื้อคนอื่นๆ หรือที่ผู้ซื้ออื่นๆให้เกี่ยวกับผู้ให้บริการ นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ซื้อและผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำถามของท่าน ปรับปรุงบริการและการทำงานของไซต์ของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และท่านสมบัติใหม่
 
 
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้:
 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีในแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา
 • เมื่อท่านใช้บริการของเรา รวมไปถึง บริการที่เกี่ยวข้องกับเรา เช่น การรับจดหมายข่าว สินค้าที่เราดูแล การแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการของเรา
 • เมื่อท่านค้นหารายการของแพลตฟอร์มต่างๆ ของเรา บริการของเรา หรือการปฎิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อท่านดำเนินการคำสั่งซื้อกับผู้ให้บริการต่างๆสำหรับบริการของผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิต
 • เมื่อท่านยอมรับคุกกี้ของเราบนอุปกรณ์ของท่าน
 • เมื่อท่านปฏิสัมพันธ์กับทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือตัวแทนของเรา เช่น ผ่านทาง เว็บฟอร์ม อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย หรือการพบปะต่อหน้า
 • เมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านสื่อโซเชียลของเรา เช่น โพสต์ การกดชอบบนโพสต์ของเรา การแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของเรา การส่งข้อความส่วนตัวผ่านทางสื่อมีเดียของเรา
 • เมื่อท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นของเรา การจับฉลาก การเริ่มต้นหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใดๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
 • เมื่อเราได้รับการอ้างอิงจากพันธมิตรทางธุรกิจและบุคคลที่สามตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลที่สามได้อ้างอิงท่านให้กับเราเพื่อรับสิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นร่วม หรือความร่วมมือกันหรือเพื่อแลกสิทธิ์บัตรกำนัลที่ท่านซื้อผ่านบุคคลที่สาม
 • เมื่อตัวแทนของท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งได้รับอนุญาตจากท่าน ตัวอย่างเช่น หากตัวแทนดังกล่าวดำเนินการสั่งซื้อสินค้าที่มีรายการแสดงอยู่ในแพลตฟอร์มของเราหรือใช้บริการของเราเพื่อจัดส่งให้กับท่านเพื่อเป็นของขวัญหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ
 • เมื่อการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามและผู้ให้บริการอื่นๆ มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา ซึ่งได้รับการรวบรวมและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม และได้เปิดเผยให้กับเราตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว
 • เมื่อท่านสมัครใจในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 
กรุณาศึกษานโยบายการดำเนินการคุกกี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลโดยคุกกี้ของบุคคลที่สามและระบบติดตามบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา
เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบริการซึ่งการรวบรวมดังกล่าวไม่ต้องได้รับความยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
กรุณาตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้กับเรานั้นครบถ้วน ถูกต้อง เป็นข้อเท็จจริง และถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการที่ท่านร้องขอและ / หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราได้
หากท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามให้กับเรา ถือว่าท่านรับรองต่อเราว่าบุคคลที่สามนั้น ::
1. ได้ให้ความยินยอมต่อท่านในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
2. รับทราบถึงการส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา (รวมไปถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าว)
3. ศึกษาและยอมรับนโยบายนี้(ซึ่งภาระหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้นั้นเป็นของท่าน)
ท่านตกลงในการปลดเปลื้องเราต่อการรับผิดชอบหรือภาระใดๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามแก่ท่าน
           
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล      
เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่จำเป็นต่อการให้บริการของเราภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการหรือข้อกำหนดการใช้งาน  และ/หรือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรารวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
 
 • การลงทะเบียนและรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านและการยืนยันตัวตนหรืออายุของท่าน
 • การดำเนินการหรือการรวบรวมคำสั่งซื้อ และการชำระเงินสำหรับการให้บริการของเรา หรือบริการของผู้ให้บริการ เราอาจมีการดำเนินการร่วมกับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลการชำระเงินของท่านอาจได้รับการรวบรวม ดำเนินการ และจัดเก็บโดยตรงกับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าวตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม และ/หรือ ได้รับการส่งให้กับผู้ดำเนินการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าว
 • การดำเนินการให้บริการ การบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายของเรา
 • การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มBe Creatorหรือบุคคลอื่นๆที่อาจเป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆ และ/หรือ แพลตฟอร์มของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะBe Creator
 • การสื่อสารกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ(i)การสอบถามการยื่นคำร้องและการส่งคำตอบรับของท่าน (ii) การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดการให้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเรา นโยบายหรือข้อกำหนดการบริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆและ (iii) สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของท่าน
 • การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • การสังเกตและการบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของเรา รวมไปถึงการระงับข้อพิพาท
 • การปฏิบัติตาม (i) การควบคุมความเสี่ยงภายใน (ii) ข้อกำหนดของการให้บริการดำเนินการชำระเงินหรือ บริการทางการเงิน หรือบริการธนาคาร เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับบัตรเครดิต การฉ้อฉล ข้อผิดพลาดในการแจ้งราคา หรือ (iii) ข้อกฎหมายที่บังคับใช้
 • เพื่อให้การดำเนินการแพลตฟอร์มของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของแพลตฟอร์ฒของเรา โดยการดำเนินการต่างๆ เช่น การแก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการดำเนินการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ดีขึ้น
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 
นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:
 • ส่งการสื่อสารทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการที่โปรโมตในแพลตฟอร์มของเรา บริการของเรา โปรโมชั่นอื่นๆ หรือแพลตฟอร์มต่างๆของเรา
 • ส่งการสื่อสารทางการตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขาย สินค้าบริการหรือโปรโมชั่นของพันธมิตรทางธุรกิจรวมไปถึงอีเมลโปรโมชั่นพร้อมกับคำสั่งซื้อของท่าน
 • จัดส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราที่อาจตรงกับความสนใจของท่านบนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
 • เพื่อให้ผู้ให้บริการ ได้จัดส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจต่างๆ ซึ่งอาจตรงกับความสนใจของท่าน
 • ให้บริการเสริมหรือบริการแบบพรีเมียม
 • เชิญท่านเข้าร่วมอีเวนต์ส่วนตัวสำหรับลูกค้าของเรา
 • ดำเนินการสำหรับการเข้าร่วมโปรโมชั่น การจับฉลาก การเริ่มต้น หรือการร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมต่างๆ  เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า
 • ดำเนินการสำรวจ การวิเคราะห์ และการติดตามทางการตลาดและลูกค้า
 • จัดการด้านการบริหารและการดำเนินการธุรกิจของBe Creator แพลตฟอร์ม และดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานภายใน
 • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าทั่วทุกจุด และฝึกอบรมฝ่ายบริการลูกค้า
 • จุดประสงค์เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราหรือบริการของผู้ให้บริการที่เราอาจแจ้งให้ท่านทราบบนหน้าสินค้าหรือบริการ
(โดยรวมเรียกว่า "จุดประสงค์เพิ่มเติม")
เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ก) สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล และซึ่งเป็นไปตามที่เราได้รับการยินยอม หรือ (ข) ในลักษณะที่การใช้งานดังกล่าวไม่ต้องได้รับการยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ: หากท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์หรือจุดประสงค์อื่นๆ จากเรา เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านเกี่ยวกับบริการของเรา และบริการของผู้ให้บริการรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับโปรโมชั่นของเรา หรือการมอบสิทธิการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของเราได้อีก
         

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านสร้างและรวมไว้ในบัญชีโปรไฟล์ของท่านและเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรือการกระทำทางสังคม (เช่น การชอบ การติดตาม ความคิดเห็น การแบ่งปัน) ที่ท่านทำบนแพลตฟอร์มเราจะถูกมองเห็นโดยผู้อื่นที่ใช้แพลตฟอร์มของเรา ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่าน 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่าน ผู้อื่นสามารถเห็นข้อมูลดังกล่าวได้ในหรือนอกบริการของเรา (เช่น ผู้เยี่ยมชมบริการของเราหรือผู้ใช้เครื่องมือค้นหาบุคคลที่สาม) ตามรายละเอียดในศูนย์ช่วยเหลือของเรา การตั้งค่าของท่าน ระดับการเชื่อมต่อกับสมาชิกที่ดู การสมัครรับข้อมูลที่พวกเขาอาจมี การใช้บริการของเรา ช่องทางการเข้าถึงและประเภทการค้นหา (เช่น ตามชื่อหรือตามคำสำคัญ) ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของโปรไฟล์ของท่าน และสามารถดูบางฟิลด์ในโปรไฟล์ของท่านได้หรือไม่
 
ผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการอาจส่งข้อเรียกร้องในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก เราเข้าใจดีว่าข้อมูลเชิงลึกนั้นมีความละเอียดอ่อน ดังนั้นเราจึงไม่แบ่งปันกิจกรรมเหล่านั้นกับผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกเว้นแต่ท่านจะเลือกแบ่งปันกับพวกเขาผ่านบริการของเรา โดยเมื่อมีการเรียกร้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของท่าน แพลตฟอร์ม Be Creator จะส่งการแจ้งการร้องขอไปให้ท่านทราบ ท่านมีสิทธิปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของท่านหรือสามารถให้ความยินยอมผ่านแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ท่านยอมรับและเข้าใจว่าหากท่านยินยอมให้ผู้ร้องขอเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวแล้ว Be Creator จะทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ร้องขอดังกล่าวและถือว่าท่านให้ความยินยอมกับทางBe Creator ในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแล้ว
 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ:
 • พนักงาน ที่ปรึกษา พนักงานชั่วคราวของเราและบริษัทในเครือหรือกลุ่มบริษัทของเรา
 • ผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการบน แพลตฟอร์มของBe Creator
 • ผู้ดำเนินการชำระเงินและประมวลผลการชำระเงินหรือผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินที่ดำเนินการชำระเงินของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำเงิน
 • พันธมิตรทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโปรโมชั่น อีเวนต์ หรือการบริการที่จัดโดยเรา
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • ตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการที่ให้บริการดำเนินการให้กับเรา เช่น บริการจัดเก็บและประมวลผลไฟล์ทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทางเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอยู่ในเขตอำนาจศาลหรืออำนาจในการบังคับให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างถูกกฎหมาย
 • บริษัทที่ให้บริการแก่เรา รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมของบริษัทเหล่านั้นรวมถึงบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ธุรกิจการประมวลผลข้อมูลการจัดการบัญชีการโฆษณาและบริการอื่นๆในทำนองเดียวกันเราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอหรือเพื่อทำธุรกรรมตามคำขอของท่านนอกจากนี้เรายังอาจทำข้อตกลงกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราปรับแต่งข้อความโฆษณาและการตลาดอย่างกำหนดเฉพาะที่ท่านได้รับในขณะที่ใช้บริการที่เรานำเสนอและกิจกรรมอื่นๆบนแพลตฟอร์มข้อมูลของท่านรวมถึงข้อมูลคลิกสตรีมเกี่ยวกับการใช้บริการและกิจกรรมออนไลน์อื่นๆของท่านอาจถูกส่งต่อหรือแบ่งปันกับบริษัทเหล่านี้เพื่อให้สามารถปรับแต่งอย่างกำหนดเฉพาะได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการเหล่านี้ จำกัดประเภทของข้อมูลที่บริษัทเหล่านี้รวบรวมวิธีการรวบรวมและวิธีการใช้ข้อมูล
 • ในกรณีที่เราขายธุรกิจหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นผลจากการชำระบัญชี การล้มละลาย หรืออื่นๆ) ซึ่งหากในกรณีดังกล่าว เราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อที่คาดหวังของธุรกิจหรือสินทรัพย์ หรือหากเราขาย ซื้อ ควบรวม ถูกซื้อ หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทหรือธุรกิจอื่นๆ หรือขายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ในธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของท่านอาจจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ต้องมีการถ่ายโอน
 • บุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้อนุญาตเราในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ก) สำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ อย่างสมเหตุสมผล และซึ่งเป็นไปตามที่เราได้รับการยินยอม หรือ (ข) ในลักษณะที่การใช้งานดังกล่าวไม่ต้องได้รับการยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด
เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ได้น้อยที่สุดตามที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามจุดประสงค์หรือจุดประสงค์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 
จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านตกลงที่จะรับข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือขอให้เราแบ่งปันข้อมูลของท่าน: ท่านอาจได้รับโอกาสในการรับข้อมูลและ/หรือข้อเสนอทางการตลาดจากบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่า หากท่านตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลานั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม (หรือฝ่ายต่างๆ) และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สามนั้น เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สาม และหากท่านตัดสินใจในภายหลังว่าท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารจากบุคคลที่สามอีกต่อไป ท่านจะต้องติดต่อบุคคลภายนอกนั้นโดยตรง 
 
การเข้าถึงหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถเข้าถึงหรือแก้ไขชื่ออีเมลวันเกิดข้อมูลต่างๆและเงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการและหมายเลขติดต่อโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นภายใต้ "ข้อมูลบัญชี" และการคลิกปุ่ม "แก้ไข" ภายใต้แต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นท่านอาจสามารถยื่นคำร้องเพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเราผ่านแบบฟอร์มการตอบรับบริการลูกค้า (ที่อยู่บน www.becreator.co.th) หรือโดยการส่งอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่ [email protected] เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนของท่านก่อนจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงหรือดำเนินการแก้ไข
เราจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบรับคำร้องเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องหากเราไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาได้เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เราจะสามารถให้ข้อมูลหรือดำเนินการแก้ไขได้ โปรดทราบว่าคำร้องการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
โปรดทราบว่าเราอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดูแลและดำเนินการคำร้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 
เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยโดย BeCreator ภายใน 60 วันที่มีการแก้ไขเว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วสำหรับจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจหรือเว้นแต่กรณีที่เราเชื่อว่าบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆได้หยุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสำหรับจุดประสงค์ที่ทำให้มีการเปิดเผย
 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. ท่านมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและ/หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของเราโดยส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่าน [email protected]
 3. สิทธิ์ในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน : ท่านมีสิทธิ์ร้องขอให้เราลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
 5. สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: ท่านมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลใดๆ ที่เป็นไปได้
 6. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล:ท่านมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมอบให้เราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
 7. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:ท่านมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้
 
คำร้องการถอนความยินยอม
หากท่านต้องการถอนการอนุญาตจากเราในการส่งข้อมูลการขาย การตลาด หรือโปรโมชั่น กรุณาแจ้งเราดังนี้:
1. การถอนความยินยอมจากการรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก SMS (ข้อความ) : กรุณาดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสารโดยการดำเนินการขั้นตอนที่ระบุใน SMS(ข้อความ) แจ้งโปรโมชั่น
2. การถอนความยินยอมจากอีเมลโปรโมชั่น: กรุณาคลิกลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารในอีเมลโปรโมชั่น
3. การถอนความยินยอมจากการรับข่าวสารโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับบริการของผู้ให้บริการที่ท่านสั่งซื้อ: กรุณาส่งอีเมลมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราผ่านอีเมลที่เราระบุด้านล่าง
เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนที่ท่านต้องการถอนความยินยอมของท่านสำหรับการรับเนื้อหาหรือการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่น เราอาจใช้เวลาไม่เกิน30วันสำหรับการถอนความยินยอมในระบบของเราดังนั้นท่านอาจยังสามารถได้รับเนื้อหาหรือการสื่อสารทางการตลาดหรือโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
หากท่านถอนความยินยอมในการรับเนื้อหาทางการตลาดหรือโปรโมชั่นผ่านรูปแบบการสื่อสารเฉพาะ(เช่นSMS)เราอาจยังติดต่อกับท่านสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการผ่านรูปแบบการสื่อสารอื่นๆ ที่ท่านติดตามรับข่าวสาร (เช่น อีเมล)
ท่านอาจถอนความยินยอมสำหรับการรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่อีเมล xxxx
โปรดทราบว่า เราอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราบางอย่างได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการถอนความยินยอม เราจะดำเนินการสำหรับคำร้องดังกล่าวภายในเวลาที่เหมาะสมนับจากที่เราได้รับการแจ้งจากท่านในการถอนความยินยอม เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น เราจะไม่รวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปเว้นแต่เป็นไปตามขอบเขตในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือข้อกฎหมายอื่นๆ หรือจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย
 
การร้องขอการเข้าถึงและสำเนา
ท่านมีสิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงและ/หรือร้องขอสำหรับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของเราโดยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายังอีเมลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ xxx
 
การบริหารและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรับรองว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกใช้โดยเราหรือเปิดเผยโดยเราให้กับองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลที่สามนั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ในกรณีที่ท่านไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เราจะวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการวางมาตรการที่ป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การคัดลอก การปรับปรุง การรั่วไหล การสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สามซึ่งมีลักษณะของปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้
 
ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องตามที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร การให้บริการกับท่าน และตามที่กำหนดตามกฎหมาย ความปลอดภัย และจุดประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล มีหลายครั้งที่เรามีแนวโน้มที่จะเก็บข้อมูลนี้ไว้นานขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราหรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเรียกร้อง ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องความเสียหายทางกฎหมาย หากข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของเรา (i) ไม่มีความจำเป็นสำหรับกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ดั้งเดิมในการจัดเก็บ หรือ (ii) การเก็บรักษาไว้โดยเราไม่จำเป็นโดยกฎหมาย สำหรับความปลอดภัย หรือจุดประสงค์ทางธุรกิจ เราจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้รับการทำลาย ลบถาวร หรือไม่เปิดเผย
ทั้งนี้หลังจากที่ท่านยุติการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในรูปแบบข้อมูลสรุปรวมที่ไม่ระบุตัวตน
หากข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการส่งออกนอกประเทศไทย เราจะดำเนินการตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้ ได้แก่ (i) การขอความยินยอมจากท่าน เว้นแต่มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้หรือกฎหมายฉบับอื่นๆหรือมีการให้ความยินยอมไว้แล้ว(ii)การใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนั้นยอมรับต่อมาตรฐานของการคุ้มครองที่เทียบเท่ากับกฎหมายที่บังคับใช้
 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศ
เราใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์(CloudComputing)ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการเราเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของท่านดังนั้นการลงทะเบียนบัญชีในแพลตฟอร์มของเราหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราถือว่าท่านรับทราบว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการส่งหรือโอนเพื่อจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศที่มีมาตรฐานเพียงพอสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานนานาชาติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
มาตรฐานสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราดำเนินการตามมาตรการสำหรับความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราใช้ระบบฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานนานาชาติและมาตรการความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล เว็บไซต์ของเราได้รับการติดตั้งระบบ SSL (Secure Sockets Layer) เพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ* และการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ใช้งาน ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบของเราได้รับการคุ้มครองด้วยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
*โดยที่ผู้ใช้งานใช้งานเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้งานระบบ SSL เมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา
สำหรับจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยท่านจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือข้อกำหนดการบริการของเราที่บังคับใช้กับแอปพลิเคชั่น/แพลตฟอร์มของเรา
มาตรการความปลอดภัยของเราไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการรับประกันหรือรับรองต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือความเสียหายต่อข้อมูลของท่าน หรือความปลอดภัยจากบุคคลที่สาม มาตรการของเราเป็นความพยายามโดยสมัครใจของเราในการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหรือความเสียหาย ท่านยอมรับว่าท่านปลดเปลื้องเราต่อความรับผิดชอบหรือการเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง การสูญเสียข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลโดยผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สาม การแฮ็กข้อมูล การวางระเบิดเซิร์ฟเวอร์ หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา
 
สิทธิส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานในยุโรป
หากท่านเป็นพลเมืองและ / หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรปท่านจะต้องค้นหาเกี่ยวกับการยืนยันที่เกี่ยวข้องกับ แพลตฟอร์ม Be Creator ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการร้องขอให้เราแก้ไข ปรับเปลี่ยน ลบ หรือการดำเนินการอย่างเคร่งครัดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังBe Creator ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มของเรา
 
ขณะBe Creatorอาจดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงได้รวมไปถึงกรณีที่ข้อมูลในคำถามเป็นสิทธิพิเศษทางกฎหมายกรณีที่เป็นการประนีประนอมต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นๆของบุคคลอื่นๆกรณีที่เป็นภาระหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการมอบสิทธิ์เข้าถึงอาจไม่เหมาะสมที่เป็นความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่คำร้องเป็นการร้องขอที่มากเกินไปหรือไม่สามารถทำให้เป็นจริงได้หรือกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอประกอบไปด้วยข้อมูลทางการค้าที่เป็นความลับ
 
คุกกี้ของบุคคลที่สาม
แพลตฟอร์มBe Creator ใช้บริการของคู่ค้าบุคคลที่สามที่อาจมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์การโฆษณาบนเว็บไซต์อาจได้รับการดำเนินการโดยหน่วยงานบุคคลที่สามการโฆษณาเหล่านี้อาจมีการสร้างคุกกี้ตัวอย่างเช่นการติดตามจำนวนผู้คนที่รับชมโฆษณาดังกล่าวการวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคู่ค้าบุคคลที่สามและไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา
ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้บุคคลที่สามผ่านทางการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านหรือลบประวัติเบราว์เซอร์ของท่านหรือล้างที่ซ่อนความจำจากเบราว์เซอร์ของท่านโปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลในการสูญเสียการใช้งานบางอย่างของเว็บไซต์การจำกัดการใช้งานบนเว็บไซต์หรือความล่าช้าหรือส่งผลในวิธีการดำเนินการบนเว็บไซต์
 
Google Analytics    
แพลตฟอร์ม Be Creator อาจมีการใช้งาน GoogleAnalytics ฟังก์ชั่นถือว่าท่านยอมรับในการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ในการครอบครองของเราให้กับ GoogleAnalyticsเพื่อการใช้งานGoogleAnalyticsแพลตฟอร์มBe Creatorอาจใช้งานฟีเจอร์GoogleAnalyticsโดยเป็นไปตามการแสดงโฆษณารวมไปถึงฟีเจอร์ดังต่อไปนี้ รีมาร์เก็ตติ้ง การรายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google การผสานรวม DoubleClick Campaign Manager, และ การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics การใช้งานการตั้งค่า Google Ads ท่านสามารถเลือกออกจาก Google Analytics สำหรับการแสดงโฆษณาและตั้งค่าโฆษณาเฉพาะใน Google Display Network ได้
แพลตฟอร์ม Be Creaotor อาจใช้การรีมาร์เก็ตติ้งร่วมกับ Google Analytics เพื่อดำเนินการโฆษณาทางออนไลน์ ต่อคู่ค้าบุคคลที่สาม รวมไปถึง Google อาจแสดงโฆษณาของแพลตฟอร์มBe Creatorบนเว็บไซต์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม Be Creatorและคู่ค้าบุคคลที่สาม รวมไปถึง Google อาจใช้คุกกี้บุคคลแรก(เช่นคุกกี้ของGoogleAnalytics)และคุกกี้บุคคลที่สาม(เช่นคุกกี้DoubleClick)ร่วมกันในการแจ้งปรับและแสดงโฆษณาตามข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ที่ผ่านมาของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ให้กับแพลตฟอร์มBe Creator รวมไปถึงรายงานวิธีการแสดงโฆษณาการใช้บริการโฆษณาอื่นๆและการปฏิสัมพันธ์ต่อวิธีการแสดงโฆษณาเหล่านี้และบริการโฆษณาเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปเยี่ยมชมแพลตฟอร์มBe Creator
เมื่อท่านล็อกอินเข้าสู่ แพลตฟอร์มBe Creator แพลตฟอร์มBe Creator อาจใช้พฤติกรรมการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านเคยมอบให้กับเราตามนโยบายนี้ด้วยความช่วยเหลือของ Google Analytics
Google Analytics ให้การป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านสามารถไปที่ https://policies.google.com/privacy?hl=th เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
 
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูล
ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของเราในการตรวจสอบว่าเราได้จัดการ ป้องกัน และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงดำเนินการทบทวนนโยบาย การดำเนินการและขั้นตอนของเราเป็นครั้งคราวด้วยเหตุนี้แพลตฟอร์มBe Creatorอาจมีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อรับรอบว่านโยบายจะมีความสอดคล้องกับแนวทางของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือข้อกำหนด เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, เพิ่มเติม, ลบ และแก้ไข ข้อกำหนดของนโยบายนี้ตามดุลยพินิจของเราในเวลาใดๆก็ตาม
ตามสิทธิทางกฎหมายของท่านถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดของนโยบายตามที่ปรับปรุงครั้งคราวบนเว็บไซต์การปรับปรุงนโยบายจะได้รับการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และจะมีผลบังคับใช้เมื่อโพสต์ เมื่อมีการโพสต์เวอร์ชันที่ปรับปรุงใดๆของนโยบายบนแพลตฟอร์มซึ่งจะแทนที่นโยบายปรับปรุงก่อนหน้าทั้งหมดโดยมีผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการดำเนินการใด ๆ จากทางเราเพิ่มเติมการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นโยบายมีการปรับปรุงแล้วถือว่าท่านตกลงที่จะยอมรับในข้อกำหนดของนโยบายดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดของท่านที่รวบรวมหรือประมวลผลโดยเรา(รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว) จะได้รับการดำเนินการตามเงื่อนไขของนโยบายฉบับล่าสุด
เราขอแนะนำให้ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ระบุข้างต้นเป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายล่าสุดของเราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
กฎหมายที่บังคับใช้
นโยบายดังกล่าวและการใช้งานแพลตฟอร์มของเราจะได้รับการดำเนินการตามกฎหมายแห่งประเทศไทย